Lưu trữ tháng: Tháng Năm 2018

Nhật ký lớp A1710E

Sinh viên | 08/05/2018 | 53

Một số thông tin về lớp A1710E Ngày bắt đầu: 8/5/2018, 5:30 PM, Class 1. Sĩ số: 19/22. Thời tiết: Mùa hè, mưa to Bảo vệ (dự kiến): 27/10/2018. Sĩ số: ?/21. Thời tiết: Mùa đông Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD (A1710E) và HiệpHD (A1709M) Một số hình ảnh về lớp A1710E…Chi tiết