Lưu trữ tháng: Tháng Ba 2019

Nhật ký lớp A1.1809M

Sinh viên | 06/03/2019 | 69

Một số thông tin về lớp A1.1809M Ngày bắt đầu: Thứ 4, 6/3/2019, 8:00 AM, Class 1. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 23/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD Một số hình ảnh về…Chi tiết