Lưu trữ tháng: Tháng Tám 2019

Nhật ký lớp A1.1902M

Sinh viên | 27/08/2019 | 32

Một số thông tin về lớp A1.1902M Ngày bắt đầu: Thứ 3, 27/8/2019, 8:00 AM, Class 3. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời mát nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 25/1/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A1.1902M…Chi tiết