Lưu trữ tháng: Tháng Sáu 2020

Nhật ký lớp A2.1909A

Sinh viên | 08/06/2020 | 10

Một số thông tin về lớp A2.1909A Ngày bắt đầu: Thứ 2, 8/6/2020, 1:30 PM, J. Sĩ số: 12/?. Thời tiết: Mùa hè, tiết trời không quá nóng Bảo vệ (dự kiến): 9/11/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa đông Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A2.1909A…Chi tiết