Nhật ký lớp A1.1809M 06/03/2019

Một số thông tin về lớp A1.1809M

Ngày bắt đầu: Thứ 4, 6/3/2019, 8:00 AM, Class 1. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét nhẹ

Bảo vệ (dự kiến): 23/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy HiệpHD

Một số hình ảnh về lớp A1.1809M

Buổi học đầu lớp A1.1809M

Buổi học đầu lớp A1.1809M

Buổi học đầu lớp A1.1809M

Buổi học đầu lớp A1.1809M

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ (Chưa bảo vệ)

 

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *