Nhật ký lớp A1710E 08/05/2018

Một số thông tin về lớp A1710E

Ngày bắt đầu: 8/5/2018, 5:30 PM, Class 1. Sĩ số: 19/22. Thời tiết: Mùa hè, mưa to

Bảo vệ (dự kiến): 27/10/2018. Sĩ số: ?/21. Thời tiết: Mùa đông

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy LợiLD (A1710E) và HiệpHD (A1709M)

Một số hình ảnh về lớp A1710E

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ (Chưa bảo vệ)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *