Nhật ký lớp A2.1808A1 22/02/2019

Một số thông tin về lớp A2.1808A1

Ngày bắt đầu: Thứ 6, 22/2/2019, 14:00 PM, 207 Detech. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét trở lại.

Bảo vệ (dự kiến): 9/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy HiệpHD, HiềnPTM

Một số hình ảnh về lớp A1.1807A

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ (Chưa bảo vệ)

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *