Chuyên mục: Blog

Nhật ký lớp A1.1902M

Sinh viên | 27/08/2019 | 7

Một số thông tin về lớp A1.1902M Ngày bắt đầu: Thứ 3, 27/8/2019, 8:00 AM, Class 3. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời mát nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 25/1/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A1.1902M…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1809M

Sinh viên | 06/03/2019 | 36

Một số thông tin về lớp A1.1809M Ngày bắt đầu: Thứ 4, 6/3/2019, 8:00 AM, Class 1. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 23/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD Một số hình ảnh về…Chi tiết

Nhật ký lớp A2.1808A1

Gia đình | 22/02/2019 | 188

Một số thông tin về lớp A2.1808A1 Ngày bắt đầu: Thứ 6, 22/2/2019, 14:00 PM, 207 Detech. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét trở lại. Bảo vệ (dự kiến): 9/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD, HiềnPTM Một số hình…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1807A

Sinh viên | 25/12/2018 | 108

Một số thông tin về lớp A1.1807A Ngày bắt đầu: Thứ 3, 25/12/2018, 1:30 PM, Class 1. Sĩ số: ?/22. Thời tiết: Mùa đông, tiết trời nắng đẹp không quá rét. Bảo vệ (dự kiến): 18/6/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa hè Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh…Chi tiết

Nhật ký lớp A1803E

Sinh viên | 19/09/2018 | 83

Nhật ký lớp A1803E

Nhật ký lớp A1803A

Sinh viên | 10/09/2018 | 93

Nhật ký lớp A1803A

Nhật ký lớp A1803M

Sinh viên | 10/09/2018 | 62

Nhật ký lớp A1803M

Nhật ký lớp A1710E

Sinh viên | 08/05/2018 | 42

Một số thông tin về lớp A1710E Ngày bắt đầu: 8/5/2018, 5:30 PM, Class 1. Sĩ số: 19/22. Thời tiết: Mùa hè, mưa to Bảo vệ (dự kiến): 27/10/2018. Sĩ số: ?/21. Thời tiết: Mùa đông Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD (A1710E) và HiệpHD (A1709M) Một số hình ảnh về lớp A1710E…Chi tiết

Nhật ký lớp A1708M1

Sinh viên | 07/03/2018 | 30

Nhật ký lớp A1708M1

Seo Mẩy

Nhật ký | 06/02/2018 | 484

Nếu năm ấy mình mà yêu con gái của Seo Mẩy, thì có phải bây giờ mọi người đã có tập thơ “Mẹ em chưa 18” để đọc rồi không!