Chuyên mục: Sinh viên

Nhật ký lớp A1.1906E

Sinh viên | 18/12/2019 | 18

Nhật ký lớp A1.1906E

Nhật ký lớp A2.1907M

Sinh viên | 18/12/2019 | 9

Nhật ký lớp A2.1907M (Lương Yên)

Nhật ký lớp A1.1902M

Sinh viên | 27/08/2019 | 19

Một số thông tin về lớp A1.1902M Ngày bắt đầu: Thứ 3, 27/8/2019, 8:00 AM, Class 3. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời mát nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 25/1/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A1.1902M…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1809M

Sinh viên | 06/03/2019 | 45

Một số thông tin về lớp A1.1809M Ngày bắt đầu: Thứ 4, 6/3/2019, 8:00 AM, Class 1. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 23/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD Một số hình ảnh về…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1807A

Sinh viên | 25/12/2018 | 121

Một số thông tin về lớp A1.1807A Ngày bắt đầu: Thứ 3, 25/12/2018, 1:30 PM, Class 1. Sĩ số: ?/22. Thời tiết: Mùa đông, tiết trời nắng đẹp không quá rét. Bảo vệ (dự kiến): 18/6/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa hè Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh…Chi tiết

Nhật ký lớp A1803E

Sinh viên | 19/09/2018 | 87

Nhật ký lớp A1803E

Nhật ký lớp A1803A

Sinh viên | 10/09/2018 | 97

Nhật ký lớp A1803A

Nhật ký lớp A1803M

Sinh viên | 10/09/2018 | 69

Nhật ký lớp A1803M

Nhật ký lớp A1710E

Sinh viên | 08/05/2018 | 46

Một số thông tin về lớp A1710E Ngày bắt đầu: 8/5/2018, 5:30 PM, Class 1. Sĩ số: 19/22. Thời tiết: Mùa hè, mưa to Bảo vệ (dự kiến): 27/10/2018. Sĩ số: ?/21. Thời tiết: Mùa đông Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD (A1710E) và HiệpHD (A1709M) Một số hình ảnh về lớp A1710E…Chi tiết

Nhật ký lớp A1708M1

Sinh viên | 07/03/2018 | 35

Nhật ký lớp A1708M1