Chuyên mục: Sinh viên

Nhật ký lớp A2.1909A

Sinh viên | 08/06/2020 | 10

Một số thông tin về lớp A2.1909A Ngày bắt đầu: Thứ 2, 8/6/2020, 1:30 PM, J. Sĩ số: 12/?. Thời tiết: Mùa hè, tiết trời không quá nóng Bảo vệ (dự kiến): 9/11/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa đông Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A2.1909A…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1906E

Sinh viên | 18/12/2019 | 27

Nhật ký lớp A1.1906E

Nhật ký lớp A2.1907M

Sinh viên | 18/12/2019 | 38

Nhật ký lớp A2.1907M (Lương Yên)

Nhật ký lớp A1.1902M

Sinh viên | 27/08/2019 | 32

Một số thông tin về lớp A1.1902M Ngày bắt đầu: Thứ 3, 27/8/2019, 8:00 AM, Class 3. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời mát nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 25/1/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh về lớp A1.1902M…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1809M

Sinh viên | 06/03/2019 | 69

Một số thông tin về lớp A1.1809M Ngày bắt đầu: Thứ 4, 6/3/2019, 8:00 AM, Class 1. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét nhẹ Bảo vệ (dự kiến): 23/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD Một số hình ảnh về…Chi tiết

Nhật ký lớp A2.1808A1

Sinh viên | 22/02/2019 | 212

Một số thông tin về lớp A2.1808A1 Ngày bắt đầu: Thứ 6, 22/2/2019, 14:00 PM, 207 Detech. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét trở lại. Bảo vệ (dự kiến): 9/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD, HiềnPTM Một số hình…Chi tiết

Nhật ký lớp A1.1807A

Sinh viên | 25/12/2018 | 222

Một số thông tin về lớp A1.1807A Ngày bắt đầu: Thứ 3, 25/12/2018, 1:30 PM, Class 1. Sĩ số: ?/22. Thời tiết: Mùa đông, tiết trời nắng đẹp không quá rét. Bảo vệ (dự kiến): 18/6/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa hè Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy LợiLD Một số hình ảnh…Chi tiết

Nhật ký lớp A1803E

Sinh viên | 19/09/2018 | 114

Nhật ký lớp A1803E

Nhật ký lớp A1803A

Sinh viên | 10/09/2018 | 112

Nhật ký lớp A1803A

Nhật ký lớp A1803M

Sinh viên | 10/09/2018 | 82

Nhật ký lớp A1803M