Nhật ký lớp A2.1907M 18/12/2019

Một số thông tin về lớp A2.1907M

Ngày bắt đầu: Thứ 4, 18/12/2019, 8:00 AM, Jupiter-LY. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa đông, tiết trời mát nhẹ

Bảo vệ (dự kiến): 5/6/2020. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa hè

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy LợiLD

Một số hình ảnh về lớp A2.1907M

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *