Bài viết theo thẻ: mưa

Thơ củ chuối – Phần 1

Thơ củ chuối | 26/12/2017 | 83

Những câu thơ củ chuối bất hủ có thể được phọt ra bất cứ lúc nào không thể biết trước!