Bài viết theo thẻ: thiết kế web

Bóc tem!

Nhật ký | 25/12/2017 | 262

Đi làm đã lâu, đặc biệt lại là làm về chuyên ngành CNTT, Công nghệ phần mềm, làm bao nhiêu sản phẩm cho người ta, đi dạy Thiết kế web hơn 10 năm trời mà chưa có trang web cá nhân kể ra cũng hơi kỳ!