Bài viết theo thẻ: thơ

Thơ củ chuối – Phần 1

Thơ củ chuối | 26/12/2017 | 106

Những câu thơ củ chuối bất hủ có thể được phọt ra bất cứ lúc nào không thể biết trước!