Lưu trữ tháng: Tháng Hai 2019

Nhật ký lớp A2.1808A1

Sinh viên | 22/02/2019 | 207

Một số thông tin về lớp A2.1808A1 Ngày bắt đầu: Thứ 6, 22/2/2019, 14:00 PM, 207 Detech. Sĩ số: 18/22. Thời tiết: Mùa xuân, tiết trời âm u rét trở lại. Bảo vệ (dự kiến): 9/8/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa thu Tình trạng: Đang học Kỳ học trước: Thầy HiệpHD, HiềnPTM Một số hình…Chi tiết