Nhật ký lớp A1803M 10/09/2018

Một số thông tin về lớp A1803M

Ngày bắt đầu: Thứ 2, 10/9/2018, 10:00 AM, Class 3. Sĩ số: 8/17. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời đẹp, mát mẻ

Bảo vệ (dự kiến): 15/2/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy HiệpHD

Lớp này có bạn Nguyễn Hương Thủy đã từng học mình từ năm 2012 (Kỳ 3 cũ: Interactive Multimedia – Tương tác đa phương tiện, Project: Game 2012 “Ngày tận thế”), gần đây lại quay lại Arena theo học chương trình mới.

Một số hình ảnh về lớp A1803M

Buổi học đầu tiên lớp A1803M
Buổi học đầu tiên lớp A1803M
Buổi học đầu tiên lớp A1803M
Buổi học đầu tiên lớp A1803M
Buổi học đầu tiên lớp A1803M
Buổi học đầu tiên lớp A1803M

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ (Chưa bảo vệ)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *