Nhật ký lớp A1803A 10/09/2018

Một số thông tin về lớp A1803A

Ngày bắt đầu: 10/9/2018, 3:30 PM, Class 1. Sĩ số: 16/19. Thời tiết: Mùa thu, tiết trời đẹp, mát mẻ

Bảo vệ (dự kiến): 15/2/2019. Sĩ số: ?/?. Thời tiết: Mùa xuân

Tình trạng: Đang học

Kỳ học trước: Thầy LợiLD

Một số hình ảnh về lớp A1803A

Buổi học đầu tiên lớp A1803A
Buổi học đầu tiên lớp A1803A
Buổi học đầu tiên lớp A1803A
Buổi học đầu tiên lớp A1803A

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ (Chưa bảo vệ)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *