Bài viết theo thẻ: già

Cây đuôi công nhà tôi

Nhật ký | 29/12/2017 | 84

Nhà mình có cây đuôi công, ban đêm lá dựng lên rất đẹp.