Bài viết theo thẻ: mùa đông

Phụ nữ thích cái gì nhất?

Bạn bè | 29/12/2017 | 100

Hỏi phụ nữ thích cái gì nhất chắc hơi khó trả lời vì phụ nữ thích quá nhiều thứ, đúng không các chị em?! Hỏi mùa đông phụ nữ thích cái gì nhất may ra còn dễ trả lời hơn…

Thơ củ chuối – Phần 1

Thơ củ chuối | 26/12/2017 | 96

Những câu thơ củ chuối bất hủ có thể được phọt ra bất cứ lúc nào không thể biết trước!